среда, 27 апреля 2016 г.

Chociaż kamienie ogrodzenie te są z różnych czasów i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak iż niekiedy mało fachowym ślipiem z trudem je odróżnić.

Wprawdzie głazy ogrodzenia te są z różnych epok i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak że czasem mało biegłym ślipiem z trudem je rozróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym barwom, trywialnej obróbce a także względnie niskiej zapłacie. Występują w wielu obrębach Polski – piaskowiec najłatwiej wykopać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz także w Górach Świętokrzyskich. Ten towar ogrodzeniowy wydobywa się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozdrabnia bądź wstępnie obrabia, umieszcza na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką i posyła do miejsca budowy ogrodzenia z plastykuSzprotawy na plot i furtę ze sztachetek. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak scalony spoiwem piasek, którego ziarna nie przekraczają 2mm średnicy. Podczas gdy lepiszczem jest np. krzemionka, tytułujemy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapiennym. Prócz podstawy zlepiających występują tam również inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się barwa skał na plotki PVC na plot i furtę ze sztachet, przybierają one wtenczas wielorakie kolory czerwieni, brązu a także zieleni. W przyrodzie złożone są w warstwy o różnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak sporych złóż kroi się najogromniejsze bloki, wykorzystywane później np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane bloki skalne wolno także ciąć na sześciany o symetrycznych konturach, użytkowane potem w budownictwie (również na ogrodzenia). Wolno także je porcjować przy pomocy specjalnych klinów i dłut na cienkie, nieregularnych kształtów kawałeczki. Służą do układania nawierzchni ścieżek oraz konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztachety z plastiku używa się też wapienie - skały osadowe, powstałe spośród nazbieranych na dnie mórz i jezior pozostałości organizmów żywych, głównie muszli małż i ślimaków.

Zazwyczaj są w większym stopniu miękkie niż piaskowce, a za sprawą tego łatwiejsze w obróbce, lecz dodatkowo mniej trwałe. Wapienie pochodzące z dawnych er geologicznych są twardsze, można je nawet polerować zachwalane na ogrodzenie PVC na plot i bramę ze sztachet. Nadają się jednakże głównie do wykorzystywania wewnątrz, gdyż poddawane działaniu warunków atmosferycznych ekspresowo matowieją. Wapienie wolno zastosować do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki i dojazdy, do urządzania ogrodów skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je również do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej przydają się piaskowce krzemionkowe, albowiem są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od kształtu parku a także naszych zamiłowań kształt kamiennych tafli może być rozmaity – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po prosto skróconych prostokątów bądź kwadratów. Murki oraz ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet buduje się z głazów wielorakiego zarysu, ułożonych na kamiennym lub betonowym fundamencie. O ile ogrodzenie powstaje z fragmentów o nieproporcjonalnych obrysach, należy je właściwie łączyć tzn. tak, żeby forma każdego następnego łączył się z poprzedzającym. Ażeby takie płot było solidne jego grubość powinna równać się 50-70 cm. Większe przerwy w środku wolno wypełniać zaprawą cementową i gruzem. Ogrodzenie Poznań z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły czy też pustaków. Piaskowce i wapienie możemy wykorzystać też do budowy schodów, kominków ogrodowych i innych komponentów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce stosowane do konstrukcji ogrodzenia Poznań należą do głazów mało odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca oraz niskich temperatur w mgnieniu oka niszczeją oraz nabierają brzydkiego koloru. Bez trudu przerastają również mchem oraz glonami. Można to udaremniać pokrywając nawierzchnię ogrodzenia bądź rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie próbujmy skrobać zanieczyszczeń z nawierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi urządzeniami np. drucianą szczotką, gdyż na kamieniu mogą pozostać głębokie rysy. Wyspecjalizowane firmy myją kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości mechanicznego szorowania ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeśli jednak potrzebujemy, ażeby kamienie na ogrodzeniu szybko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym ochraniać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий