среда, 25 мая 2016 г.

Budowa plotki z Winylu na plot i furtkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz kilku przypadków.

Projekotwanie plot PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu gminie oprócz wyjątkowych wypadków.

Sztachety z plastyku na plot i furtkę ogrodzeniowa nie przewyższające poziomu 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów blisko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plot Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego montażu a także zaplanowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych a także jeżeli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania sztachetki PVC na plot i bramę ze sztachetek zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane plot z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W sytuacji jak proponowane ogrodzenie PVC na plot i furtę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zainicjowania robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий